Nasi nauczyciele

Pani Małgorzata Melon

Nauczycielka wychowania fizycznego

 • Instruktorka pływania i żeglarstwa deskowego z wieloletnim doświadczeniem.
 • Magister Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego o specjalizacji korektywa i kompensacja.
 • Ratowniczka WOPR, instruktorka fitness, nordic walking i wspinaczki.

Pani Izabela Machałowska

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego

 • magister filologii polskiej Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej
  i wczesnoszkolnej z elementami terapii pedagogicznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach,
 • Nauczyciel kontraktowy

Pani Aleksandra Obłękowska

Nauczycielka plastyki

 • Z wykształcenia jest plastykiem po Zespole Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi oraz magistrem Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Posiada uprawnienia pedagogiczne i przygotowanie animatorskie.
 • Pracuje jako kierownik domu kultur w gminie Piaseczno, z naszą Szkołą związana od początku naszej działalności.

Pani Emilia Gruszecka

Nauczycielka nauczania początkowego wychowawca w klasach 1-3

 • Nauczyciel kontraktowy. Magister Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego
  z uprawnieniami psychoterapeuty zajęciowego.
 • Wieloletnie doświadczenie w nauczaniu początkowym.
 • Instruktor terapii zajęciowej w miejskim ośrodku pomocy społecznej, znajomość teatroterapii, biblioterapii, arteterapii.

Pani Magdalena Baka

Nauczyciel informatyki i techniki.

 • Nauczyciel informatyki oraz techniki z wieloletnim doświadczeniem,
 • Nauczyciel mianowany, magister pedagogiki wczesnoszkolnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych
  w zakresie techniki i informatyki we Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie
 • Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Radziejowicach,
 • Współpracuje w ramach projektu międzynarodowego realizowanego przez Szkołę Kolumba.

Pani Agnieszka Mincewicz

Nauczycielka nauczania języka angielskiego

 • Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto ukończyła studia podyplomowe nauczania języka angielskiego na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie,
 • Wieloletnia nauczycielka j. angielskiego, ucząca zarówno uczniów szkół średnich, jak i przedszkolaków,
 • W Szkole Kolumba wspiera działania wolontariackie i charytatywne realizowane przez uczniów Szkoły,
 • Wychowawczyni w klasach 4-8.

Pani Olga Jakubaszek

Nauczycielka języka angielskiego

 • magister ekonomii Politechniki Radomskiej. Następnie ukończyła studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie,
 • Prowadzi w szkoly projekt angielski oraz koordynuje działania projektu wymiany kulturowej uczniów. Realizuje też projekt międzynarodowy w ramach programu eTwinning,
 • Wychowawczyni w klasach 4-8.

Pani Paula Górecka

Nauczycielka nauczania początkowego – wychowawca w klasach 1-3

 • Wieloletni pedagog i nauczyciel.
 • Nauczyciel kontraktowy, magister pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie oraz pedagogiki wczesnoszkolnej Akademii Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych w Warszawie
 • Ukończyła kurs kierownika wycieczek oraz kurs na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, ponadto kurs doskonalący “Jak zachować właściwe relacje we współpracy z rodzicami” i kurs animatora zabaw dla dzieci,
 • Posiada kwalifikacje do nauczania j. angielskiego.

Pani Barbara Łapińska

Nauczycielka języka polskiego

 • Nauczyciel dyplomowany, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wychowania przedszkolnego z edukacją wczesnoszkolną w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie oraz studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej  w Puławskiej Szkole Wyższej z/s w Puławach,
 • Posiada kwalifikacje  z zakresu wychowania do życia w rodzinie, w zakresie organizacji i zarządzania oświatą,
 • Ukończyła kurs dla kierowników wycieczek szkolnych oraz dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Pasjonatka literatury polskiej, szczególnie okresu oświeceniowego.

Pan Łukasz Frączek

Nauczyciel historii

 • Nauczyciel dyplomowany,
 • Absolwent historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie wiedza o społeczeństwie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach oraz studia podyplomowe w zakresie edukacja dla bezpieczeństwa na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi a także studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwo i  higiena pracy w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • W Szkole Kolumba wspiera działania Samorządu Uczniowskiego,
 • Tworzy portal edukacyjny o tematyce historycznej dla uczniów i nauczycieli,
 • Ukończył szkolenie “prowadzenia nauczania pierwszej pomocy na zajęciach Edukacji dla bezpieczeństwa”, kurs doskonalący” pierwsza pomoc przedmedyczna” oraz szkolenie okresowe “ bezpieczeństwo i higiena pracy dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby”.

Ksiądz Łukasz Cukiert

Nauczyciel religii

 • Nauczyciel kontraktowy z wieloletnim doświadczeniem,
 • Ukończył studia magisterskie w zakresie teologii ogólnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.

Pani Hanna Jóźwiak

Nauczycielka biologii

 • Nauczyciel dyplomowany, posiada wieloletnie doświadczenie,
 • Magister biologii Uniwersytetu Łódzkiego. Ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie ochrony środowiska na Uniwersytecie Łódzkim w Łodzi.

Pani Anna Detka

Nauczycielka biologii

 • Inżynier inżynierii środowiska oraz magister inżynier Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie kwalifikacji pedagogicznych oraz edukacji w zakresie nauczania biologii i promocji zdrowia a także oligofrenopedagogiki w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie,
 • Prowadziła działalność gospodarczą w zakresie projektowania inżynierii środowiska.

Pani Małgorzata Sadowska

Nauczycielka geografii i przyrody

 • Magister geografii Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie przyrody na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej-rewalidacji na Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania, politologii i stosunków międzynarodowych w Warszawie,
 • Nauczyciel dyplomowany.

Pani Magdalena Pniewska

Nauczycielka j. hiszpańskiego.

 • Nauczyciel mianowany – absolwentka Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Jest nauczycielem uczącym zarówno w szkole podstawowej, jak też w liceum,
 • Poza językiem hiszpańskim biegle włada językiem francuskim i angielskim.

Pani Agnieszka Orzechowska

Nauczycielka muzyki.

 • Nauczyciel dyplomowany, uczący zarówno w szkole podstawowej jak też w szkole muzycznej,
 • Magister wychowania muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie rozwoju, informatyki i pedagogiki zdolności oraz oligofrenopedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,
 • Pasjonatka z wielopokoleniowymi tradycjami muzycznymi.

Pan Robert Brzostek

Nauczyciel chemii

 • Nauczyciel kontraktowy,
 • Ukończył wydział chemii na Uniwersytecie Łódzkim w Łodzi,
 • Ukończył kurs organizatora wycieczek,
 • Jest pasjonatem chemii nie tylko teoretycznej, ale też praktycznej, współtworząc laboratorium chemiczne.

Pani Joanna Machałowska

Nauczycielka matematyki

 • Magister matematyki Wyższe Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, ukończyła studia podyplomowe w zakresie zastosowań informatyki dla nauczycieli na Politechnice Łódzkiej w Łodzi,
 • Nauczyciel dyplomowany.

Pani Renata Kaliszuk

Nauczycielka fizyki

 • Magister geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie fizyki z astronomią w Wyższej Szkole informatyki stosowanej i zarządzania w Warszawie,
 • Uzyskała stopień naukowy doktora w zakresie nauk o ziemi w zakresie geologii,
 • Ukończyła kurs kwalifikacyjny pedagogiczny,
 • Nauczyciel dyplomowany.

Pani Kinga Sobiech

Nauczycielka nauczania początkowego i języka angielskiego – wychowawca w klasach 1-3

 • Ukończyła studia licencjackie w zakresie pedagogiki małego dziecka-edukacja przedszkolna I wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie,
 • Ukończyła kurs kierownika wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych oraz kurs na wychowawce wypoczynku,
 • Biegła znajomość języka angielskiego – certyfikat Proficiency,
 • Współpracuje w projekcie wymiany kulturalnej z innymi szkołami z Europy.

Pani Aneta Stańczak

Nauczycielka matematyki

 • Magister matematyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie informatyki w szkole na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz  w zakresie techniki na Uniwersytecie Zielonogórskim w Zielonej Górze,
 • Ukończyła kurs kompetencji językowych – poziom Upper Intermediate,
 • Nauczyciel dyplomowany,
 • Promotorka nowoczesnych metod edukacyjnych, nauczająca również informatyki.

Pan Łukasz Malinowski

Dyrektor szkoły.

 • Jest doktorem filozofii Polskiej Akademii Nauk.
 • Na Uniwersytecie Warszawskim ukończył filozofię oraz socjologię.
 • Od lat lat uczy etyki i filozofii w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.
 • Przez pięć lat (2009-2014) był szkolnym wychowawcą w Szkołach Fundacji Szkolnej – najpierw w szkole podstawowej, później w gimnazjum.
 • Od 2012 roku był szkolnym koordynatorem programu wspierania uczniów zdolnych Wars i Sawa (uzyskując certyfikat prezydenta m.st. Warszawy), od 2013 roku koordynował też Gimnazjalny projekt edukacyjny.
 • Łukasz Malinowski jest też współautorem nagrodzonego i rekomendowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kompleksowego programu nauczania etyki „Ludzkie ścieżki”, otrzymał też nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za rozszerzony program nauczania filozofii dla IV etapu edukacyjnego.
 • Od 2013 roku jest członkiem kapituły Kuratoryjnego Konkursu Filozoficznego.

 

Odwiedź również: Niepubliczne Przedszkole Inna Bajka Sala Zabaw Ale Bajka
Na tej stronie internetowej w celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi stosowane są pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że zgadzasz się na stosowanie przez nas plików cookies - pliki cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Szczegółowe informacje w Polityce dot. Cookies.